Prima PrimaSelect FLEX 1.75mm 500 g Blå

Prima  PrimaSelect FLEX 1.75mm 500 g Blå

PrimaSELECT Flex är en Thermoplastisk Co-Polyester (TPC) som har en gummiliknande karaktär och gör materialet mycket st …